Ophavsret

Holiday Pay er beskyttet i henhold til Lov om Ophavsret

Begrebet litterære værker dækker over enhver fremstilling udtrykt i skrift eller tale. Et litterært værk kan være en roman, en novelle, et brev eller lignende tekst. Indholdet på en hjemmeside eller en webshop samt software er tillige omfattet. Beskyttelsen varer indtil 70 år efter ophavsmandens død.

Det er ikke alene skønlitterere og faglitterære tekster, der er ulovlige at kopiere. Også kopiering af tekster fra hjemmesider er brud på den ophavsretlige beskyttelse ophavsmanden nyder. Ydelses- og produktbeskrivelser, blogindlæg og andet tekstmateriale, som man almindeligvis finder på et website vil sædvanligvis være litterære værker, som nyder beskyttelse under ophavsretsloven.

Ophavsretten beskytter også kreative produkter, som ikke er deciderede værker, men som alligevel opnår en såkaldt ”naboretlig” beskyttelse. Det drejer sig blandt andet om lyd-og billedoptagelser, databaser og pressemeddelelser. Disse er dog beskyttet i kortere tid – f.eks. 15 år for databaser og 50 år for fremførelse af musiknumre.

I modsætning til de andre immaterielle rettigheder, kræver den ophavsretlige beskyttelse ingen ansøgning eller registrering – ophavsretten opstår automatisk, så snart værket er skabt.

Ophavsretten til billeder og tekster på denne side tilhører HolidayPay.
Teksterne må imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse. Dog må teksterne ikke gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse. Det er desuden tilladt at linke til alt materiale på denne hjemmeside.

Generel politik om ophavsret

Politik om ophavsret

Meddelelse om krænkelse af ophavsret

HolidayPay respekterer andres immaterielle rettigheder og forventer, at brugerne gør det samme.

Det er HolidayPay’s politik under passende omstændigheder og efter eget skøn at deaktivere og / eller opsige kontoen for udlejere som overtræder eller gentagne gange er anklaget for at krænke ophavsrets copyright eller andre immaterielle rettigheder.

I overensstemmelse med Digital Millennium Copyright Act fra 1998, hvis tekst findes på US Copyright Office hjemmeside på http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf, vil HolidayPay reagere hurtigt på krav om krænkelse af ophavsret begået med brug af HolidayPay webstede, der rapporteres til Holiday’s Udpegede Ophavsretsmægler, der er angivet i nedenstående stikprøvemeddelelse.

Hvis du er indehaver af ophavsret eller er autoriseret til at handle på vegne af en eller er autoriseret til at handle under enerettigheder under ophavsret, skal du rapportere påståede krænkelser af ophavsret, der finder sted på eller via HolidayPay.dk ved at udfylde efterfølgende DMCA-meddelelse om påstået overtrædelse og overdragelse til den af HolidayPay udpegede copyrightagent. Efter modtagelse af meddelelsen som beskrevet nedenfor vil HolidayPay beslutte at handle efter eget skøn, som findes passende, herunder fjernelse af det udfordrede materiale fra webstedet og applikationen.

DMCA Meddelelse om påstået overtrædelse (“DMCA meddelelse”)

  1. Identificer venligst det ophavsretligt beskyttede værk, som du hævder, er blevet overtrådt, eller – hvis flere ophavsretligt beskyttede værker er omfattet af denne meddelelse – giver du en fuldstændig liste over de ophavsretsbeskyttede værker, som du hævder, er blevet overtrådt.
  2. Identificer det materiale, du hævder overtræder (eller at være genstand for krænkende aktivitet), og det skal fjernes eller adgang, som skal deaktiveres, og oplysninger, der med rimelighed er tilstrækkelige til at give os mulighed for at lokalisere materialet, herunder i det mindste hvis det er relevant, webadressen på linket, der vises på webstedet og applikationen, hvor sådant materiale kan findes.
  3. Giv din postadresse, telefonnummer og, hvis tilgængelig, e-mail-adresse.
  4. Inkluder begge de følgende angivelser i meddelelsens krop:
    • “Jeg erklærer hermed, at jeg har en god tro på, at den anfægtede brug af det ophavsretligt beskyttede materiale ikke er godkendt af ophavsretsejeren, dets agent eller loven (f.eks. som en rimelig brug).”
    • “Jeg erklærer hermed, at oplysningerne i denne meddelelse er korrekte, og at jeg er ejer af eller autoriseret til at handle på vegne af ejeren af ​​ophavsretten eller en eksklusiv rettighed under ophavsret, der angiveligt er overtrådt.”
  5. Giv dit fulde juridiske navn og din elektroniske eller fysiske underskrift.

Afgiv Venligst denne meddelelse med fuldstændige informationer den af HolidayPay udpegede copyright agent:

Ophavsagent

LOU Advokatfirma
Østergrave 4, 1.
8900 Randers C
info@lou.dk