Som lejer er det nemt og sikkert at indbetale lejen via holidayPay.dk.

Holiday er et godkendt bureau i forhold til Skat.

Som lejer modtager du fra udlejer via mail og/eller i tilsendt lejeaftale et unikt ID nummer for den lejede feriebolig, samt et link direkte til “dit” lejede feriehus på HolidayPay, hvor ferieboligen vises. Ved betaling indtastes  ID nummeret, og betalingsforløbet gennemføres.

Der er mere info i Spørgsmål & Svar

Er der er aftalt betaling af flere gange betales disse i henhold til lejeaftalen. Lejer er forpligtet til selv at påse, at de aftalte beløb betales  korrekt iht. lejeaftalen.

Ved evt. uoverensstemelse mellem lejer og udlejer skal enhver kommunikation alene ske mellem de to parter. Alle tvister mellem lejer og udlejer er HolidayPay uvedkommende.

HolidayPay er alene formidler af lejebetaling, og påtager sig intet ansvar over for lejere for udlejers eventuelle betalingsstandsning, konkurs, aflysning af lejeaftale eller for eventuelle reklamationer fra køber over evt. fejl og mangler ved det lejede feriehus. Dette er udelukkende alene et forhold mellem lejer og udlejer.

HolidayPay® hæfter, uanset på hvilket grundlag et krav rejses og uanset graden af uagtsomhed, ikke for indirekte tab eller følgeskader som eksempelvis driftstab, avancetab, tab af forventet besparelse og lignende.

Udlejer er eneansvarlig for rigtigheden og lovligheden af de oplysninger, der meddeles til HolidayPay som videregives af denne til Skattestyrelse, Danmarks Statistik og andre inden for rammerne af GDPR Persondataforordningen.
Udlejer er eneansvarlig for lovligheden af tilsendt billed- og tekstmateriale.

HolidayPay gemmer kun nødvendige data, som ud over navn og adresse omfatter Bolig ID, ejers CPR nummer og andet, til brug for at overholde indberetningspligt til Skattestyrelse og Danmarks Statistik samt Erhvervsstyrelsen, og ved enhver brug af HolidayPay.dk medfører en accept af samtlige regler og bestemmelser, som findes under linket: Vilkår & Betingelser.